022 การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาก จัดเก็บของกลาง และแนวทางปฏิบัติ-ผสานรายงานการจัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Go to top